یکشنبه 6 اسفند 1402  

تاریخچه

درباره مجله.

مجله علمی "Health and Medical Research Journal" به زبان انگلیسی و با مجوز موافقت اصولی از دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می‌باشد؛ بدینوسیله جناب آقای دکتر نبی جمعه‌زاده معاون آموزشی تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان مدیر مسوول، جناب آقای دکتر شکرالله سلمان‌زاده به عنوان سردبیر، سرکار خانم معصومه اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان دبیر کمیته اجرایی فعالیت می‌کنند. هدف مجله HMRJ ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت‌های پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌های پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پردازد.
اعم اهداف مجله شامل:
_ گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه سلامت
 _  اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه علوم پزشکی و موضوعات مرتبط
_ ارتقای سطح سلامت جامعه با انتشار مقالات پژوهشی اصیل و کاربردی
_ کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه علوم پزشکی