یکشنبه 6 اسفند 1402  

آیین نامه ها

اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور.


اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

به استناد بند ۹ آیین‌نامه اجرایی انتشار نشریات علمی، مصوب وزرای محترم «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مورخ  ۱۳۷۵/۱۰/۹ بدین‌وسیله اساسنامه انتشار نشریات علوم پزشکی کشور به شرح ذیل تدوین می‌گردد.
ماده ۱)  تعریف نشریات علمی پزشکی
نشریات علمی پزشکی که از این پس، در این اساسنامه، نشریات نامیده می‌شوند، شامل نشریاتی هستند که مقالات آن‌ها به ارایه یافته‌های جدید پژوهشی و توسعه علم و یا فناوری در یکی از زمینه‌های علوم پزشکی می‌پردازد و از سوی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، انجمن‌های علمی و سایر مؤسسات مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای آموزش و پژوهش منتشر می‌شوند. مواردی که شامل تعریف فوق نمی‌شود، در کمیسیون نشریات مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده ۲)  اهداف نشریات علمی پزشکی
۱-۲) کمک به تولید و نشرعلم به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به علوم پزشکی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سلامت جامعه
۲-۲) بهبود ارتباط بین مراکز آموزشی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
۳-۲) کمک به مسئله‌یابی و حل مسائل علمی و فنی در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کشور
۴-۲) کمک به توسعه فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه فعالیت‌های موردنظر از طریق نقد و بررسی برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی و نحوه‌ی اجرای آن‌ها
ماده ۳) تعریف و رسالت کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور که از این پس، در این اساسنامه «کمیسیون» نامیده می‌شود شامل مجموعه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی است که طبق این اساسنامه منصوب می‌شوند و رسالت آن عبارت است از :
تشخیص ضرورت انتشار و  ارایه موافقت اصولی، تعیین، تمدید یا تغییر اعتبار، اعمال نظارت و سیاستگذاری مناسب به منظور ارتقای کمی و کیفی نشریات علمی پزشکی کشور
تبصره ۱- تشخیص ضرورت انتشار و ارایه موافقت اصولی، صرفاً برای تأیید عنوان و حیطه آن دسته از نشریاتی صورت می‌گیرد که در آینده، متقاضی دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می‌باشند.
ماده ۴)  وظایف کمیسیون
۱-۴)  سیاست گذاری و ارایه راهکارهای مناسب به‌منظور ارتقاء و حمایت از نشریات
۲-۴)  بررسی ضرورت اعطای موافقت اصولی به نشریاتی که در آینده متقاضی دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات خواهند بود.
۳-۴)  اعطا و در صورت نیاز لغو رتبه علمی- پژوهشی نشریات
۴-۴)  بررسی  و تأیید صلاحیت علمی سردبیر و اعضای هیأت تحریریه
۵-۴)  تدوین و تصویب ضوابط و نحوه ارزیابی نشریات
۶-۴) نظارت و ارزیابی مستمر بر نشریات
۷-۴)  تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی کمیسیون
۸-۴)  بهبود کار گروهی، تعامل و همکاری بین‌بخشی در زمینه انتشار نشریات
ماده ۵)  اعضا و ترکیب کمیسیون
۱-۵)  افراد زیر، اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند:
۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس کمیسیون
۲- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان نایب رییس کمیسیون
۳- معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- مدیر کل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع‌رسانی پزشکی
۵- دبیر کمیسیون که لازم است عضو هیأت علمی باشد با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با حکم وزیر به عنوان دبیرکمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور منصوب می‌گردد.
۶- رییس یا نماینده انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور
۷- نماینده هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸- هشت نفر از اعضای هیأت علمی در تخصص‌های علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و آمار و اپیدمیولوژی در صورت صلاحدید حداکثر تا ۳ نفر دیگر، از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سردبیران یا مدیران مسئول نشریات نیز به افراد فوق اضافه می‌گردند. حداقل دو سوم افراد ذکر شده در این بند لازم است دارای تجربه سردبیری یا هیأت تحریریه باشند و تمامی آن‌ها به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم وزیر انتخاب می‌شوند.
تبصره۲-  دبیرخانه کمیسیون، در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.
تبصره ۳-  کمیسیون نشریات، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن، با دو سوم آرای حاضرین تصویب می‌گردد.
۲-۵) کمیته‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون:
۱-۲-۵) کمیسیون می‌تواند بر حسب نیاز دارای کمیته‌های تخصصی از قبیل علوم پایه، بهداشت، داخلی، جراحی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، آمار و اپیدمیولوژی، فنی و ساختار مقالات فارسی و انگلیسی باشد.
۲-۲-۵) تشخیص نیاز و شرح وظایف کمیته‌های تخصصی و نوع تعامل آن با کمیسیون، در آیین‌نامه‌های اجرایی کمیسیون تعیین می‌شود.
۳-۲-۵) رؤسای کمیته‌های تخصصی با حکم معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از میان اعضای کمیسیون یا اعضای هیأت علمی خارج از کمیسیون انتخاب می‌شوند.
ماده ۶) رتبه علمی- پژوهشی نشریات
نشریات علوم پزشکی در صورت داشتن شرایط لازم بر اساس اساسنامه و با تأیید کمیسیون، دارای رتبه «علمی- پژوهشی» خواهند شد. فقط نشریاتی که مصوب کمیسیون هستند مجاز به استفاده از عبارت «علمی- پژوهشی» بر روی جلد و صفحات داخلی نشریه می‌باشند.
ماده ۷) آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های مربوط به اعطای موافقت اصولی، رتبه علمی-پژوهشی و تمدید رتبه نشریات پس از تصویب در کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۸) تغییر و تکمیل اساسنامه
۱-۸) هرگونه تغییر در این اساسنامه، به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب در کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و ابلاغ آن از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر خواهد بود.
۲-۸) کمیسیون، دستورالعمل‌های اجرایی این اساسنامه را بررسی و تصویب خواهد کرد.
۳-۸) کمیسیون، مرجع نهایی برای تفسیر موارد مبهم  اساسنامه می‌باشد.
 تبصره ۴- مفاد اساسنامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌گردد.