یکشنبه 6 اسفند 1402  

دستورالعمل ها

دستورالعمل و مراحل درخواست موافقت اصولی.


دستور العمل و مراحل درخواست موافقت اصولی

دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مؤسسات تحقیقاتی متقاضی انتشار نشریه علمی- پژوهشی در حیطه‌های مختلف علوم پزشکی که درنظر دارند درآینده، از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، رتبه علمی- پژوهشی دریافت نمایند، لازم است قبل از انتشار اولین شماره نشریه نسبت به دریافت موافقت اصولی از کمیسیون اقدام نمایند:
جهت دریافت موافقت اصولی لازم است، شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل را به‌طور کامل مطالعه و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم به کمیسیون نشریات؛ اقدام نمایند.
مراحل اداری اعطای موافقت اصولی:
۱- نامه «تقاضای اخذ موافقت اصولی» انتشار نشریه موردنظر، از سوی «بالاترین مقام سازمان مربوطه» (رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، رئیس مؤسسه تحقیقاتی، رئیس انجمن علمی و غیره) ، خطاب به «معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در آن عنوان موردنظر نشریه به همراه ضرورت انتشار و اهداف نشریه ذکر شده باشد.
۲- تکمیل فرم تقاضای موافقت اصولی مطابق با راهنمای فرم موافقت اصولی
۱-۲- اعلام محل مشخص، امکانات، نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز برای انتشار نشریه
۲-۲- ارایه اطلاعات مربوط به مخاطبین نشریه به صورت مشخص و تعریف شده
۳-۲- ارایه مشخصات و سوابق علمی مسؤولین نشریه طبق فرم تقاضای موافقت اصولی (‌مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و مدیر اجرایی)
۳- پس از تکمیل و ارسال مدارک فوق در سایت کمیسیون نشریات، کارشناس کمیسیون مدارک ارسالی را بررسی نموده و با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل در دستور کار جلسه کمیسیون نشریات قرار می دهد. درخواست موافقت اصولی در کمیسیون نشریات علوم پزشکی مطرح می‌شود و از نظر عنوان نشریه، زبان، حیطه و ضرورت انتشار مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌گردد.
۴- کمیسیون پس از بررسی درخواست موافقت اصولی ممکن است آن را تأیید یا رد نموده و یا این که اصلاحات و تغییراتی را جهت تأیید نهایی به متقاضی پیشنهاد نماید. در این صورت نشریه متقاضی پس از انجام اصلاحات لازم، می‌تواند مجدداً درخواست خود را به کمیسیون ارسال نماید.
۵- درصورت اعطای موافقت اصولی از سوی «کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور» نامه‌ای از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور پروانه انتشار، ارسال شده و رونوشت نامه به دفتر نشریه ارسال می‌گردد.
۶- لازم است متقاضی نشریه ضمن پیگیری نامه فوق‌الذکر، به همراه مدارک موردنیاز برای اخذ پروانه انتشار، به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی) مراجعه نماید.
۷- به «سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» مراجعه و شماره شاپا (ISSN) اخذ نماید. برای نشریات چاپی pISSN و برای نشریات الکترونیکی پیوسته (‌آنلاین)، eISSN صادر میشود. نشریاتی که هم به صورت چاپی و هم به صورت الکترونیکی پیوسته (به همراه متن کامل مقالات (Full text) منتشر شوند لازم است هر دو شماره فوق‌الذکر را دریافت نمایند.
۸- پس از دریافت پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز نشریه می‌تواند نسبت به انتشار آن اقدام نماید.
۹- دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی که متقاضی دریافت موافقت اصولی یا رتبه علمی- پژوهشی برای نشریات تخصصی می‌باشند؛ لازم است موافقت همکاری انجمن یا انجمن‌های علمی مربوطه را برای انتشار، اخذ و ارایه نمایند.
تبصره: درصورت عدم تحقق ماده ۹ و ارایه مستندات عدم همکاری؛ پرونده، بدون موافقت همکاری انجمن علمی مربوطه در کمیسیون مطرح و کمیسیون رأساً در مورد اعطای موافقت اصولی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۱۰- اعتبار موافقت اصولی صادره، حداکثر یک‌سال از تاریخ صدور است و پس از گذشت یک‌سال، چنانچه نسبت به اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشار نشریه اقدام نشده باشد، موافقت اصولی صادره لغو خواهد شد.

شرایط و ضوابط:
۱- ترکیب و شرایط و وظایف اعضای نشریه:
۱-۱- مدیر مسئول:
-  بالاترین مقام اجرایی حوزه مربوطه را دارا باشد یا از طرف ایشان منصوب شده باشد.
۲-۱- سردبیر:
-  سردبیر می‌بایست حداقل دارای رتبه دانشگاهی «دانشیار» باشد.
- هر فرد حداکثر در یک نشریه می‌تواند به‌عنوان سردبیر فعالیت نماید.
- یک نفر می‌تواند همزمان سردبیر یک نشریه و کمک سردبیر، معاون سردبیر یا سردبیر دوم یک نشریه دیگر باشد.
-  اعلام اسامی شورای نویسندگان به جای سردبیر قابل پذیرش نبوده و متقاضی موظف است سردبیر را با رعایت شرایط مربوطه معرفی نماید.
۳-۱- اعضای هیأت تحریریه:
- هیأت تحریریه مجلات تخصصی باید ترکیبی جامع و متنوع از تمامی رشته‌های مرتبط با رشته تخصصی موردنظر باشند.
- تعداد اعضای هیأت تحریریه حداقل ۷ نفر باشد.
- حداقل نیمی از اعضای هیأت تحریریه باید دارای رتبه دانشگاهی دانشیار به بالا باشند و تمامی اعضا بایستی طی سه سال اخیر حداقل سه مقاله منتشر شده در نشریات داخلی با رتبه علمی- پژوهشی و یا نشریات معتبر خارجی نمایه شده در نمایه‌نامه‌های مورد تأیید کمیسیون نشریات داشته باشند.
- در رابطه با نشریاتی که به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند (متن کامل مقالات در نشریه به زبان انگلیسی چاپ می‌شود) لازم است تمامی اعضای هیأت تحریریه آنها طی سه سال اخیر، حداقل ۳ مقاله خارجی منتشر شده در نشریات انگلیسی زبان و نمایه شده در نمایه‌نامه‌های مورد تأیید کمیسیون نشریات داشته باشند.
- لازم است حداقل ۵۰% اعضای هیأت تحریریه نشریه، خارج از مؤسسه‌ای باشند که مسؤولیت انتشار نشریه را به عهده دارد.

تبصره ۱- انجمن‌های علمی از شرط این بند مستثنی هستند.
تبصره ۲- هر فرد می‌تواند حداکثر در سه نشریه به عنوان عضو هیأت تحریریه فعالیت کند.

- وظایف سردبیر و یا هیأت تحریریه:
-  بررسی اولیه مقالات توسط سردبیر یا هیأت تحریریه و تعیین مقالاتی که ارزش داوری و مراحل بعدی را دارند.
-  تعیین داوران مربوط به هر مقاله
-  ارسال مقالات برای بررسی دقیق توسط داوران تعیین شده
- دریافت نظر داوران، برای بررسی آنها در هیأت تحریریه و انتخاب نهایی مقالات
۴-۱- مدیر اجرایی:
-  دارای حداقل مدرک کارشناسی و ۳ سال سابقه کاری و آشنا به امورنشریات باشد.
۵-۱- داوران:
- اعضای هیأت تحریریه برای هر مقاله دو نفر داور با تخصص مربوطه (متخصص در رشته مربوطه و ترجیحا ًعضو هیأت علمی دانشگاه) انتخاب نمایند، پیشنهاد می‌گردد زمان اختصاص داده شده برای داوری ۱۵ روز باشد، سپس نظر اولیه داوران به مؤلفین عودت داده شود، مؤلفین ۱۵ روز فرصت دارند تا اصلاحات تعیین شده را اعمال نمایند و در صورت نیاز دوباره مقاله برای داوری نهایی ارسال شود داوران ظرف ۱۵ روز نظر نهایی خود را به هیأت تحریریه یا سردبیر اعلام نمایند.
- وظایف داوری: پیشنهاد می‌گردد زمان اختصاص داده شده برای داوری ۱۵ روز باشد سپس نظر اولیه داوران به مؤلفین عودت داده شود مؤلفین ۱۵ روز فرصت یابند تا اصلاحات تعیین شده را اعمال نمایند و دوباره مقاله برای داوری نهایی ارسال شود داوران ظرف ۱۵ روز نظر نهایی خود را به هیأت تحریریه یا سردبیر اعلام نمایند.
- در قبال داوری هر مقاله در مجلات تأیید شده کمیسیون نشریات؛ حداکثر سه امتیاز با تشخیص سردبیر به داور مجله مذکور، منظور گردد (پیشنهاد به هیأت ممیزه).
۶-۱- تایپیست :
- یک تایپیست آشنا به نرم‌افزار  Microsoft Office (Word), Pdf
۷-۱- ویراستار ادبی  (فارسی و انگلیسی):
- ویراستار فارسی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد با ۳ سال سابقه کاری و ویراستار انگلیسی با حداقل مدرک کارشناسی با ۳ سال سابقه کاری.
۸-۱- صاحب امتیاز:
- منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که طبق ضوابط قانونی به عنوان متولی اصلی انتشار نشریه از نظر قوانین وزارت ارشاد تعیین شده باشد.
۲- دانشگاه‌های تیپ ۲ و ۳ که نشریه مصوب ندارند برای ارایه درخواست نشریه عمومی لازم است که حداقل ۳۲ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی داخل یا خارج، از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه را در طی یک سال شمسی گذشته به چاپ رسانده باشند.
۳- نشریاتی که در آینده در صدد اخذ رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور نمی‌باشند، نیازی به اخذ موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ندارند و می‌توانند مستقیماً از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای مجوز انتشار نمایند.
۴- اعطای رتبه علمی- پژوهشی به نشریات پس از بررسی‌های کامل و همه جانبه از نشریه صورت می‌گیرد و ارایه موافقت اصولی، حقی برای اعطای رتبه علمی- پژوهشی ایجاد نمی‌نماید.
۵- اشخاص و مؤسسات خصوصی نیاز به اخذ موافقت اصولی از کمیسیون ندارند و زمانی که کیفیت نشریه آنها به حدی از استاندارد رسید که تمام شرایط یک نشریه علمی- پژوهشی را داشت، می‌تواند از کمیسیون درخواست رتبه علمی- پژوهشی نمایند.
۶- انجمن‌های علمی مصوب، می‌توانند با هزینه انجمن در هر رشته تخصصی که مرتبط با آن انجمن است حداقل یک نشریه فارسی و یک نشریه انگلیسی داشته باشند.
۷- انجمن‌های علمی نمی‌توانند اختیارات چاپ نشریه خود را به شاخه‌های تخصصی خود یا انجمن‌های استان‌ها واگذار کنند و در صورت تقاضای انتشار نشریه جدید می‌بایست نشریه قبلی آنها به روز باشد و درجه علمی ۱ داشته باشد.
۸- زمانی که در یک رشته تخصصی حداقل یک نشریه فارسی و یک نشریه انگلیسی مصوب موجود باشد برای انتشار نشریه جدید در آن موضوع توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی لازم است کمیسیون توجیه شود و برای کمیسیون مشخص گردد با توجه به تعداد مقاله و هیأت علمی و غیره در این رشته انتشار نشریه جدید مفید است. تلاش بر این است؛ فصلنامه‌ها بیشتر به سمت ماهنامه شدن بروند و از انتشار بی‌مورد نشریات جدید به‌ویژه با بودجه‌های دولتی جلوگیری شود.
هنگام بررسی درخواست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برای انتشار مجله جدید،  شرایط زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- تعداد مجلات مصوب یا دارای موافقت اصولی موجود در رشته موردنظر
- تعداد اعضای هیأت علمی مرتبط با موضوع نشریه در کل کشور و در مؤسسه متقاضی
- تعداد رشته‌های تخصصی مرتبط با موضوع نشریه در مؤسسه متقاضی
- تعداد مقالات (داخلی و خارجی)‌ که در آن رشته تخصصی در سال قبل منتشر شده (در دانشگاه متقاضی و در کل کشور) است.
- حمایت و همکاری انجمن علمی مرتبط
۹- برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی که در نظر دارند با عنوان خود و با استفاده از بودجه دولتی اقدام به انتشار نشریه نمایند؛ لازم است قبل از ارایه درخواست موافقت اصولی تمام شرایط زیر را به‌طور همزمان داشته باشند:
- تمام نشریات مصوب موجود آن مرکز مرتب و به موقع منتشر شده باشند.
- حداقل ۲۵% نشریات مصوب موجود در PubMed , ISI یا Medline نمایه شده باشد.
-حداقل ۷۰% نشریات مصوب در یکی از نمایه‌نامه‌های گروه دوم شامل PsychINFO، CINAHL ،Chemical Abstract ،Scopus ،Embase، Current Contents  نمایه شده باشد.
- تمام نشریات مصوب در یکی از نمایه‌نامه‌های گروه سوم ( شامل  Copernicus Index ، EMRO، Iran medex، SID و  Biosis و غیره) نمایه شده باشد.
-  به ازای هر درخواست نشریه جدید به صورت فصلنامه، حداقل ۱ نشریه موجود طی سال قبل تبدیل به ماهنامه یا دوماهنامه شده باشد یا این که حداقل ۲۵% نشریات مصوب موجود آن مرکز به صورت ماهنامه یا دوماهنامه انتشار یابند.


«شرایط جدید اخذ موافقت اصولی و رتبه علمی- پژوهشی»همانطور که استحضار دارید مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی در طی سال‌های اخیر از رشد کمی و کیفی پرشتابی برخوردار بوده‌اند به نحوی که در حال حاضر بیش از ۳۵۰ مجله علمی- پژوهشی مصوب منتشر می‌گردند که تقریباً تمام حیطه‌های علوم پزشکی را پوشش داده و هر نوع مقاله علمی با هر موضوع در این مجلات قابل انتشار می‌باشند. با عنایت به آن که برخی از مجلات مذکور به خاطر کمبود مقالات کیفی، دچار تأخیر در انتشار می‌باشند و از طرفی انتشار این مجلات به زمان و هزینه زیادی نیازمند است و توسعه غیرهدفمند این مجلات می‌تواند منجر به افت کیفیت و هدر رفتن منابع انسانی و مالی گردد، بنابراین موضوع در جلسه ۱۱۴ مورخ ۹۴/۳/۲۴ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مطرح گردید و با استناد به موارد مذکور تأکید گردید همچون گذشته انتشار مجلات علمی- پژوهشی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های متبوع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدون مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور انجام نگردد.

به علاوه شرایط اخذ موافقت اصولی و رتبه علمی- پژوهشی به شرح زیر به روز گردید:
-۱   دانشگاه متقاضی، در موضوع مرتبط با مجله حداقل دو رشته تحصیلات تکمیلی داشته باشد که یکی از آنها دکترا، تخصص و یا فوق تخصص با حداقل ۳ نوبت فارغ‌التحصیلی باشد.
 -۲  متقاضی، در رشته‌‌های مرتبط با موضوع مجله حداقل ۸ عضو هیأت علمی ثابت تمام وقت داشته باشد که ۴ عضو آن حداقل دانشیار باشند.
 -۳  ارسال قبل از انتشار مجله، حداقل ۲۰ مقاله علمی- پژوهشی با آدرس (Affiliation) دانشگاه متقاضی در موضوع مرتبط با مجله منتشر شده باشد.
 -۴  سردبیر پیشنهادی مجله دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار با H-Index حداقل ۸ باشد و همزمان در مجله علمی- پژوهشی داخلی دیگری سردبیر نباشد.
 -۵  رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور.
موارد ذکر شده در بالا حداقل معیارهای موجود برای بررسی درخواست مجله می‌باشد و کمیسیون نشریات علوم پزشکی بر اساس شرایط دیگری همچون تعداد مجله، مقاله، هیأت علمی، دانشجو و رشته مرتبط با موضوع مجله در سطح کشور و همچنین کیفیت و وضعیت مجلات مصوب فعلی دانشگاه متقاضی موضوع را بررسی و تصمیم‌گیری خواهد نمود و در صورت عدم انتشار مجله تا ۲ سال پس از اعطای موافقت اصولی، موافقت اصولی لغو می‌گردد و نهایتاً پس از نمایه شدن مجله در یکی از پایگاه‌های استنادیISI ،PubMed ،Medline ،PMC ،Scopus  و بررسی‌های فنی و کیفی، رتبه علمی- پژوهشی اعطا خواهد شد.
در مورد مجلاتی که قبلاً از دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور موفق به دریافت موافقت اصولی گردیده‌اند و قبل از پایان اعتبار ۲ ساله موافقت اصولی، مجله منتشر کرده‌اند و جهت اعطای رتبه علمی- پژوهشی به دبیرخانه مذکور ارسال شده است؛ طبق روال قبل بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی به واحدهای تابعه اطلاع‌رسانی گردد تا ارسال هرگونه درخواست مجله جدید با در نظر گرفتن شرایط یاد شده انجام شود.

* انجمن‌‌های علمی می‌‌توانند در حیطه خود حداکثر یک مجله فارسی و یک مجله انگلیسی منتشر نمایند.