یکشنبه 6 اسفند 1402  

مصوبات عمومی

مصوبات عمومی جلسات کمیسیون نشریات علوم پزشکی.


۱- امکان اعطای رتبه مشروط پس از انتشار یک شماره از نشریه: در صورتی که نشریه‌ای دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت اصولی اولیه از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور باشد، می‌تواند پس از انتشار یک شماره نسبت به درخواست رتبه علمی- پژوهشی اقدام نماید.

۲- پس از بررسی درخواست نشریه مبنی بر اعطای رتبه علمی- پژوهشی و در صورت تأیید کمیسیون، به نشریه مذکور رتبه علمی- پژوهشی به‌مدت یک‌سال اعطا می‌شود. نشریه مذکور پس از انتشار سه شماره دیگر می‌تواند درخواست تمدید نماید. سپس این درخواست در کمیسیون بررسی و در صورت تأیید، اعتبار نشریه به مدت حداکثر سه سال دیگر تمدید می‌شود.

۳- برای اعطای رتبه علمی- پژوهشی لازم است حداقل ۵۰% اعضای هیأت تحریریه نشریه، خارج از دانشگاه صاحب امتیاز نشریه باشند.

۴- سیاست اصلی کمیسیون انتشار نشریات به صورت Online است به‌نحوی که این موضوع در تمدید رتبه و امتیاز نشریات تأثیر زیادی خواهد داشت.  نشریاتی که نسخه الکترونیکی آنها زیاد مورد استفاده قرار گیرد؛ در صورت تمایل می‌توانند به‌صورت چاپی هم منتشرگردند.

۵- انتشار مقالات به‌محض آماده شدن به‌صورت الکترونیکی به‌شیوه BMC مشروط به رعایت تمام شرایط انتشار (همانند مقالات چاپی) با تأیید کمیسیون بلامانع است. نشریاتی که تصمیم دارند فقط به‌صورت الکترونیکی منتشر شوند، جهت الکترونیکی شدن لازم است مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمایند.

۶- نشریه نمی‌تواند در یک شماره؛ متن کامل چند مقاله را به صورت فارسی و متن کامل چند مقاله دیگر را به صورت انگلیسی چاپ نماید.

۷- انتشار همزمان متن کامل مقالات به صورت فارسی و انگلیسی به نحوی که مقالات انگلیسی روی وب قرار گیرند و مقالات فارسی چاپ شوند یا بالعکس مشروط به دارا بودن مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است. اگرچه لازم است مقالات انگلیسی و فارسی هر دو دارای حداقل استانداردها، کیفیت و شرایط لازم مورد تأیید کمیسیون بوده و این موضوع در ارزیابی‌های نشریه موردتوجه قرار خواهد گرفت. ضمناً درخواست نشریاتی که تصمیم به انتشار مقالات به شکل ذکر شده را دارند به‌صورت موردی در کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

۸- در صورتی که موعد بررسی یک نشریه جهت تمدید اعتبار فرا رسید اما کمیسیون به‌علت محدودیت زمان قادر به بررسی و ارزیابی نشریه در موعد مقرر نشد، در صورتی که نشریه مذکور همچنان به‌صورت منظم و طبق روال قبل منتشر گردد، به صورت خود‌به‌خود تازمان انجام بررسی دوره‌ای؛ دارای رتبه قبلی می‌باشد. بدیهی است در صورتی که تأخیر در ارزیابی دوره‌ای نشریه به‌علت مشکلات مربوط به نشریه مثلاً عدم انتشار به‌موقع یا عدم ارسال به‌موقع مدارک ایجاد شد، نشریه مذکور از تاریخ پایان اعتبار بدون رتبه علمی- پژوهشی خواهد بود.

۹- از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ اعطا و تمدید رتبه نشریات مشروط به در دسترس بودن چکیده و متن کامل مقالات، به‌صورت الکترونیکی و به‌شیوه استاندارد و مورد تأیید کمیسیون می‌باشد. در صورتی که نشریه‌ای برای فراهم نمودن دسترسی الکترونیکی به چکیده و متن کامل مقالات نیاز به کمک فنی و آموزشی داشت؛ کمیسیون اقدامات لازم را در این زمینه به عمل می‌آورد.

۱۰- یک نفر می‌تواند همزمان عضو هیأت تحریریه سه نشریه باشد. یک نفر نمی‌تواند همزمان سردبیر دو نشریه باشد اما می‌تواند همزمان سردبیر یک نشریه و کمک سردبیر، معاون سردبیر یا سردبیر دوم یک نشریه دیگر باشد.

۱۱- تمام نشریات مصوب رفرانس‌های خود را به انگلیسی و در یک قالب مشخص و ثابت (مثلاً به روش هاروارد یا ونکور) تنظیم نمایند. این موضوع شامل تمام نشریات انگلیسی و نشریا فارسی که چکیده انگلیسی دارند، می‌شود.

۱۲- سیاست کلی کمیسیون بر حمایت بیش‌تر از نشریات تخصصی و فوق تخصصی انگلیسی می‌باشد.

۱۳- اشخاص و مؤسسات خصوصی نیاز به اخذ موافقت اصولی از کمیسیون ندارند و زمانی که کیفیت نشریه آنها به حدی از استاندارد رسید که تمام شرایط یک نشریه علمی- پژوهشی را داشت؛ می‌تواند از کمیسیون درخواست رتبه علمی- پژوهشی نموده و مصوب گردد.

۱۴- انجمن‌های علمی می‌توانند با هزینه انجمن در هر رشته تخصصی که مرتبط با آن انجمن است حداقل یک نشریه فارسی و یک نشریه انگلیسی داشته باشند.

۱۵- هنگام  بررسی درخواست دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای انتشار مجله جدید، شرایط ذیل موردتوجه قرار خواهد گرفت:

۱- تعداد مجلات مصوب یا دارای موافقت اصولی موجود در رشته مورد نظر

۲- تعداد اعضای هیأت علمی مرتبط با موضوع نشریه در کل کشور و در مؤسسه متقاضی

۳- تعداد رشته‌های تخصصی مرتبط با موضوع نشریه در مؤسسه متقاضی

۴- تعداد مقالات (داخلی و خارجی)‌  که در آن رشته تخصصی در سال قبل منتشر شده در دانشگاه متقاضی و در کل کشور است

۱۶- حمایت و همکاری انجمن علمی مرتبط

۱۷- زمانی که در یک رشته تخصصی حداقل یک نشریه فارسی و یک نشریه انگلیسی مصوب موجود باشد؛ برای انتشار نشریه جدید در آن موضوع توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی لازم است کمیسیون توجیه شود و برای کمیسیون مشخص گردد با توجه به تعداد مقاله و هیأت علمی  و غیره در این رشته انتشار نشریه جدید مفید است. تلاش بر این است فصلنامه‌ها بیشتر به سمت ماهنامه شدن بروند و از انتشار بی‌مورد نشریات جدید به ویژه با بودجه‌های دولتی جلوگیری شود.

۱۸- سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی نشریات به گونه‌ای باشد که فصلنامه‌ها به سمت دوماهنامه و سپس به سمت ماهنامه شدن حرکت نمایند.

۱۹- حتی نام نشریات بین‌المللی به گونه‌ای نباشد که آنها را محدود به ایران نماید. به عنوان مثال، آوردن عنوان Iranian  در ابتدای نام نشریات می‌تواند منجر به کاهش جذب مقاله از منطقه گردد.

۲۰- نشریاتی که در ISI  و PubMed  و سایر نمایه‌نامه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند،  مورد تشویق و حمایت مالی قرار گیرند.